Multilingual ไทย (Thai)

ความสำคัญของอัตลักษณ์ในการเมือง

ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ฉันและครอบครัวได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องการเมืองระหว่างมื้ออาหารวันคริสต์มาส เรามีความคิดเห็นที่ขัดเแย้งกันมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่บทสนทนาเข้าสู่การวิเคราะห์การยอมรับตำแหน่งของ เบรทท์ คาวานโนห์ (Brett Kavanaugh) ในศาลฎีกาขั้นสูงสุด ฉันแสดงความสนับสนุนในคำกล่าวหาของคริสตีน เบลย์ซี่ ฟอร์ด (Christine Blasey Ford) ว่าเบรทท์ คาวานโนห์ได้ล่วงละเมิดทางเพศเธอบทพื้นฐานความเป็นผู้หญิงของฉัน หากแต่ว่าคุณลุงของฉันได้พูดขึ้นมาว่า “ฉันเบื่อที่จะพูดถึงการเมืองเรื่องอัตลักษณ์” ซึ่งคำว่า “การเมืองเรื่องอัตลักษณ์” ได้กลายมาเป็นคำยอดฮิตในปัจจุบัน ที่มีความหมายถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของบุคคลในเรื่องการเมือง ตัวอย่างเช่นเชื้อชาติ เพศ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ทางสังคมอื่นๆ คำวิจารณ์จากฝ่ายรีพลับบิคัน (Republican) ที่มองคำว่า “การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ (identity politics)” และ “อำนาจกดทับ (intersectionality)” ตามพจนานุกรมมาเรียม เว็บเสตอร์ (Merriam-Webster) ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมที่ตอบสนองในหลายรูปแบบจากผลของการเหยียด,กดทับ,และตัดกันได้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นักวิจารณ์เหล่านี้ได้แสดงความคิดเห็นว่าการมองการเมืองจากมุมมองเฉพาะตัวเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัว ไร้ซึ่งการนำไปสู่ความเท่าเทียม และเสริมสร้างความแตกแยก พอล ไรอัน (Paul Ryan) โฆษกของสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า “การเมืองเรื่องอัตลักษณ์” เป็นสิ่งที่ผิดจรรยาบรรณโดยพื้นฐานที่ไม่ถูกต้อง หากแต่ว่า นักวิจารณ์เหล่านี้ได้ละถึงเป้าหมายของความคิดนี้ คำว่า “การเมืองเรื่องอัตลักษณ์” ได้เริ่มขึ้นในยุค 1970s จากความตั้งใจต่อสู้การกดทับทางสังคมและนำพาชนกลุ่มน้อยสู่ความเท่าเทียมของกลุ่มผู้หญิงชาวแอฟริกันอเมริกันที่รู้จักกันในนาม คอมปาฮี ริเวอร์ คอลเลคทีฟ (Combahee River Collective) แนวความคิดของอัตลักษณ์เป็นจุดที่สำคัญของการเริ่มต้นบทสนทนาที่สำคัญด้านการกดทับทางอำนาจ ความอคติของบุคคล และสิทธิพิเศษทางสังคม อัตลักษณ์เป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่การประนีประนอมซึ่งกันและกัน

 

ในสถาวะทางการเมืองที่แตกแยกอย่างนี้ การกระตุ้นความเห็นใจที่มาจากความเป็นตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ การยอมรับความยากลำบากของตนเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อการเข้าใจมุมมองของคนอื่น ยกตัวอย่างเช่น แม้ว่าฉันและคุณลุงไม่เห็นด้วยเรื่องการแต่งตั้งของ เบรทท์ คาวานโนห์ นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีการโต้วาทีอย่างสุภาพ เขาควรพยายามที่จะเข้าใจว่าความคิดเห็นของคนขาวที่ได้รับการศึกษาอย่างเขามันแตกต่างแต่ถูกต้องเท่าความคิดเห็นของผู้หญิงเรื่องการคุกคามทางเพศ การสนับสนุนความเป็น ‘ลูกผู้ชาย’ และการกีดกันทางเพศ เราไม่สามารถที่จะโต้วาทีกันได้จนกว่าเราจะเข้าใจประโยชน์พิเศษของกันและกันได้

การที่คุณลุงได้ติการเมืองเรื่องอัตลักษณ์มันไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันอ้างไว้ การเป็นผู้หญิงไม่ได้ให้เปรียบกับฉันในการสนทนาเพียงเพราะมันเป็นกลุ่มชายขอบ ในขณะเดียวกัน การเป็นผู้ชายของเขาไม่ได้ทำให้สิ่งที่เขาอ้างมันผิด ฉันไม่ได้พยายามที่จะกำจัดสิทธิทางการแสดงความคิดของเขา แต่ว่าพยายามที่จะยอมรับความลำเอียงของเราและเสนอมุมมองที่แตกต่างกัน พวกเราควรมองข้ามความเป็นนิยมของความเป็นที่นิยมของการเมืองเรื่องอัตลักษณ์และยอมรับเป้าหมายจริงของมัน เมื่อการเมืองเรื่องอัตลักษณ์โดนถูกใช้ในทางที่เน้นความเท่าเทียมและสิทธิ์ มันสามารถเข้าใจกันได้ดีขึ้น การยอมรับสิทธิสิทธิพิเศษ

และความลำเอียงของเรามันสำคัญมาก โดยเฉพาะในที่ที่คนจากพื้นเพที่หลายมีส่วนร่วมในการสนทนาทางการเมืองอย่างที่

แอนโดเวอร์ การพยายามทยอมรับอัตลักษณ์และทำให้มันเป็นส่วนของการสนทนามากกว่าการมองมันเป็นวิธีโจมตีคนอื่น มันสำคัญต่อการประนีประนอมและการรักษาความเคารพที่หายากในการเมืองของวันนี้