Multilingual ไทย (Thai)

แคมเปญ Knowledge and Goodness ได้รับเงินบริจาคร่วมกว่าสองร้อยล้านเหรียญดอลลาร์

กฎหมายของแอนโดเวอร์ที่ได้ร่างในปีค.ศ.1778 กล่าวว่า “ความดีโดยปราศจากความรู้คือความอ่อนแอ แต่ความรู้โดยปราศจากความดีคือความอันตราย” ในปัจจุบัน แคมเปญ the Knowledge and Goodness ซึ่งนำโดยสำนักงานทรัพยากรโรงเรียน (OAR) ได้หาทางพัฒนาโรงเรียนตามคติของแอนโดเวอร์

เทรซี่ สวีท ผู้บริหารด้านประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ได้อธิบายถึงจุดหมายและความคืบหน้าของแคมเปญนี้

“แคมเปญ the Knowledge and Goodnessเป็นหนึ่งในแคมเปญที่แผนยุทธศาสตร์ของแอนโดเวอร์ให้ความสำคัญ

ในด้านเงินทุนจากบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนในปี 2014 แคมเปญนี้ได้เปิดตัวสู่สาธารณะด้วยงานปิคนิคและงานกาล่า

หลังจากการวางแผนและการเรี่ยรายเงินในเดือนกันยายน ค.ศ.2017 ตอนนี้ทางแคมเปญเรี่ยรายเงินได้ถึง 200 ล้านเหรียญดอลลาร์ และเราก็จะยังคงเดินหน้าต่อไป” สวีทได้กล่าวในอีเมลล์ของเธอถึงหนังสือพิมพ์ The Phillipian

แคมเปญ the Knowledge and Goodness ได้รับเงินจากผู้บริจาคโดยอาศัยความสัมพันธ์กับชุมชนแอนโดเวอร์ เลขาธิการของโรงเรียน ทอมัส ลอกเกอร์บี้ ได้อธิบายถึงบทบาทที่ผู้บริจาคเหล่านี้ในการผลักดันให้ถึงเป้าหมาย

ของแอนโดเวอร์

“แคมเปญนี้ได้เริ่มขึ้นจากแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ก็เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาของโรงเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งรายได้หลักของแคมเปญนี้มาจากงานประจำปีกับศิษย์เก่าและพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียน รายได้ทั้งหมดจะ

นำไปเสริมสร้างประสบการณ์ของนักเรียนและบุคลากร ด้วยเหตุนี้แคมเปญจึงมีเป้าหมายหลักที่การเพิ่มการสนับสนุน

จากศิษย์เก่าและพ่อแม่ผู้ปกครองของโรงเรียนในทุกๆปี” ลอกเกอร์บี้กล่าว

รายได้ส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ถูกใช้ไปกับเงินค่าช่วยเหลือการเรียนของนักเรียนที่นักเรียนกว่าครึ่งของโรงเรียน

ได้รับ แอนโดเวอร์ได้มีการรับนักเรียนเข้าโดยไม่ดูความต้องการเงินค่าช่วยเหลือของนักเรียนแต่ละคน ตามเป้าหมายสร้างความหลากหลายในนักเรียนของโรงเรียน อ้างอิงจากลอกเกอร์บี้

“เพิ่มเงินทุนในค่าช่วยเหลือการเรียนของนักเรียนเพื่อสนับสนุนการรับนักเรียนโดยไม่คำนึงถึงความต้องการทางการเงินเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของแคมเปญ ในปีนี้ทางแคมเปญจึงได้แบ่งหน้าที่เพื่อเพิ่มเงินค่าช่วยเหลือการ

เรียน” กล่าวลอกเกอร์บี้เขายังได้กล่าวไว้อีกว่าการดำเนินรอยตามคติของโรงเรียนร่วมด้วยการเน้นการพัฒนาของ

โรงเรียนจะนำมาซึ่งความสำเร็จ

“คติของโรงเรียนได้ถูกสะท้อนให้เห็นอย่างที่ไม่เคยมาก่อน ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของโรงเรียนสะท้อน

ถึงคำถามว่าโรงเรียนจะพัฒนาได้อย่างไรตลอดเวลา การเน้นย้ำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาได้สะท้อนถึงชื่อ

เสียงของโรงเรียน หากแต่ว่าเราหยุดพัฒนาเราก็จะไม่สามารถเป็นที่หนึ่งในโรงเรียนที่ให้การศึกษาที่สำคัญให้กับนักเรียน

ได้” กล่าวล็อกเกอร์บี้

ทางแคมเปญได้สนับสนุนการพัฒนารอบโรงเรียนโดยเฉพาะในด้านของการก่อสร้างอาคารเริ่มตั้งแต่สถาน

สุขภาพ Rebecca M. Sykes โรงยิม Snyder Center ไปจนถึงล่าสุดคือการปรับปรุงห้องสมุด Oliver Wendell Holmes (OWHL)

“ห้องสมุดกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงในที่สุดตามที่ทุกท่านได้ทราบ ห้องสมุด OWHL ได้มีการปรับปรุง

ล่าสุดในปี ค.ศ.1987 และมีหลายส่วนที่ไม่ได้ปรับปรุงตั้งแต่การก่อสร้างของห้องสมุดในช่วงทศวรรษที่ 1930s ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเวลาที่ดีในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของห้องสมุดแบบใหม่ไม่ใช่เพียงการปรับปรุง” ลอกเกอร์บี้กล่าว

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสร้างสถานกีฬา Pan และอาคารดนตรีใหม่ การลงทุนทั้งหมดนี้อยู่ในการดูแลของ

แคมเปญเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านกิจกรรมของนักเรียนอ้างอิงจากลอกเกอร์บี้

“โครงการต่อไปจะเป็นโครงการด้านกีฬาชิ้นที่สองคือการสร้างสถานกีฬา Pan โดยทางโรงเรียนจะประกาศอย่าง

เป็นทางการในช่วงฤดูใบไม้ผลิ หากแต่ว่ายังไม่สามารถเรี่ยรายเงินได้พอ สถานกีฬา Panจะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำ

รวมถึงพื้นที่สำหรับกีฬามวยปล้ำและพื้นที่เพิ่มสำหรับกิจกรรมการเต้น นอกจากนี้อาคารดนตรีจะถูกสร้างขึ้นเพื่อ

เปลี่ยนประสบการณ์ของนักเรียนดนตรี” ลอกเกอร์บี้กล่าว

แคมเปญนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพียงเพื่อเงินบริจาค หากแต่ว่าเป็นส่วนหน่ึงของความภูมิใจของโรงเรียน อ้างอิงจากสวีท นอกจากนี้เธอยังได้กล่าวว่า “แคมเปญนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของ การรับนักเรียนเข้าโรงเรียนโดยไม่คำนึงถึงความต้องการความ ช่วยเหลือทางการเงิน ทริปนอกโรงเรียน โปรแกรมความเท่าเทียมและความเป็นหนึ่งเดียว การปรับปรุงและการสร้างอาคาร รวมไปถึงความภูมิใจของโรงเรียน ฉันคิดว่าเกือบทุกคนในชุมชนนี้สามารถช่วยเหลือแคมเปญเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นผู้นำทางด้านการสอน การเรียน รวมไปถึงทุกด้านของโรงเรียนประจำ”

ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานทรัพยากรของโรงเรียน (OAR) จึงได้รับการชื่นชมจากสภาด้านการพัฒนา

และสนับสนุนทางการศึกษา CASE หรือหนึ่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในด้านการพัฒนาการศึกษา CASE ชื่นชมสำนักงานทรัพยากรของโรงเรียน OAR ในด้านความสำเร็จของเงินบริจาคเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ลอกเกอร์บี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้บริจาคและอาสาสมัครที่ทำให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จ “การได้รับคำชื่นชมจากการทุ่มเทเป็นสิ่งที่ดี แต่สำหรับมุมมองของผมแล้ว เราได้รับการชื่นชมแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง

คือผู้บริจาคและอาสาสมัครเป็นกลุ่มผู้ที่ทุ่มเทให้กับแคมเปญมากที่สุด โรงเรียนจะไม่สามารถมายืนที่จุดนี้ได้โดยไม่มีผู้

บริจาคคอยสนับสนุนรวมไปถึงอาสาสมัครนับร้อยชีวิต ด้วยเหตุนี้การได้รับคำชื่นชมนี้เป็นของกลุ่มผู้บริจาคและ

อาสาสมัคร” ลอกเกอร์บี้กล่าว