Multilingual ไทย (Thai)

ความเปลี่ยนแปลงที่ Sykes เน้นการป้องกัน

นักเรียนใช้บริการของศูนย์สุขภาพ Rebecca M. Sykes สำหรับการแพทย์อเนกประสงค์ ซึ่งผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เอมี่ พาเทล ได้อธิบายว่าเป็นนโยบายสุขภาพแบบโดยรวม ในขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดและนักเรียนเริ่มเผชิญกับงานเพิ่มขึ้น ศูนย์สุขภาพ Sykes ได้พยายามหาวิธีพัฒนาระบบการแพทย์

แม้ว่าศูนย์สุขภาพ Sykes ยังใช้มาตรการทางแพทย์อย่างดั้งเดิมที่โต้ตอบภัยต่อสุขภาพ พาเทลชี้แจงว่าศูนย์สุขภาพไซ้กส์ได้สนับสนุนให้นักเรียนป้องกันตนเองใว้ก่อน การแพทย์อย่างโต้ตอบหมายถึงการรักษาโรคทันใดนั้น พาเทลกล่าวว่าการรักษาผู้ป่วยโดยป้องกันจากโรคง่ายเท่าการล้างมือแล้วฉีดยา

“ถ้ามีคนป่วย บาดเจ็บ หรือมีความต้องการทางการแพทย์รวมทั้งจิต ร่างกาย และหัวใจ เราจะเราจะตอบสนองความต้องการพวกนี้” พาเทลกล่าว  

พาเทลอธิบายต่อว่า “แต่ในขณะเดียวกัน ทุกครั้งที่ได้เจอนักเรียนเป็นโอกาสที่ได้พิจารณาวิธีสร้างคลังข้อมูลสำหรับเค้า เราเลยทั้งรักษาผู้ป่วยทันไดนั้นและต้องการช่วยเหลือนักเรียนในอนาคตเมื่อนักเรียนเริ่มคิดเรื่องทางเลือกในชีวิตที่ดีต่อสุขภาพแล้วป้องกันสุขภาพตนเองไว้ก่อน”

พาเทลก็ได้อธิบายเรื่องการปรับตัวของศูนย์สุขภาพ Sykes ต่อโซเชียลมีเดียและวิธีอบรมเรื่องสุขภาพอื่นๆที่แหวกแนว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียออนไลน์เพื่อเข้าถึงนักเรียนในลักษณะที่กระชับและเข้าถึงได้มากขึ้น

“เราต้องการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นเพราะว่าโอกาสที่คนจะอ่านจดหมายสั้นๆ มุกออนไลน์ หรือโปสเตอร์ สูงก่วาโอกาสที่คนจะอ่านข้อความ ๔ ย่อหน้าจากผู้ใหญ่อย่างเรา” พาเทลกล่าว

พาเทลยกการล้างมือเป็นตัวอย่างข่องการสั่งสอนส่วนหนั่งที่ ศูนย์สุขภาพ Sykes สามารถใช้พลังของโซเชียลมีเดีย

“แม้ว่าการฉีดยาเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันจากโรคที่สำคัญ การล้างมือก็สำคัญเท่า ซึ่งฟังดูง่ายแต่เป็นอะไรที่เราลืมในช่วงที่งานเยอะแล้วในสังคมใกล้ชิดของเรา เราได้เห็นตัวอย่างของการแบ่งปันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีตลอด ในขณะเดียวกัน การป้องกันการแพร่ของโรคเป็นสิ่งที่เราต้องการสนับสนุน” พาเทลกล่าว

เป้าหมายเพิ่มเติมของศูนย์สุขภาพ Sykes คือมาตรการรักษาเหตุการณภูมิแพ้ชื่อว่า Allertrain โภชนากร อากาธา คิป คนงาน Paresky Commons และแพทย์ ได้รับการฝึกฝนในมาตรการนี้ ที่โดยปกติได้นำมาใช้ในมหาวิธยาลัย พยาบาล เอลเลน คัลลาหานได้อธิบายถึงการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการของพยาบาลในวิธีรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากอาหาร

“ทุกคนได้รับการอบรมเรื่องโรคภูมิแพ้ก่อนโรงเรียนเปิด เราเคยเรียนเรื่องโรคภูมิแพ้ในโรงเรียนพยาบาลแต่เราก็ได้รับการอบรม รวมทั้งพนักงานโรงอาหาร เราทุกคนได้ฝึกมาเรียบร้อยแล้ว คุณคิปเป็นผู้นำโครงการนั้น” คัลลาหานกล่าว

พาเทลหวังว่าโครงการจะขยายไปสู่ผู้ใหญ่ในโรงเรียนทุกคนเพื่อรักษาผลแพ้อย่างดีที่สุด พาเทลยอมรับว่า “เราเข้าใจว่าคนมีภูมิแพ้มากขึ้นที่ส่วนใหญ่มาจากอาหารหลายชนิด เราเลยต้องการฝึกเพิ่มเติมเพื่อป็องกันกับโรคภูมิแพ้จากอาหาร” พาเทลกล่าว

“คุณคิปได้รับการรับรองจากโครงการชื่อว่า AllerTrain ซึ่งถูกใช้ในมหาลัยแล้วเป็นโครงการที่เราอยากนำมาใช้ในโรงเรียนมัธยมแอนโดเวอร์ ตอนนี้ทีมงานการแพทย์และ Paresky Commons ได้รับการอบรมแล้ว เราอยากนำโครงการนี้ไปสู่ผู้ใหญ่คนอื่นในโรงเรียนและนักเรียนด้วยเพราะเราคิดว่ามันเป็นตัวอย่างของการรักษาโดยการป้องกันที่ดีมาก” พาเทลกล่าวต่อ

ศูนย์สุขภาพ Sykes ก็ได้พยายามปรับปรุงความพร้อมของศูนย์สุขภาพจิต แม้ว่าที่ปรึกษาจะมีว่างในช่วงเวลา 9:00 น. ถึง 5:00 น. นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนที่พร้อมทุกชั่วโมง

“เรารู้ว่ามีที่ปรึกษา ๕ คนข้างล่าง มีหลายวิธีเพื่อติดต่อที่ปรึกษาอย่างหลากหลาย คุณสามารถเดินเข้า โทรนัด หรือเดินเข้าไปนัดเวลาสำหรับอนาคต มีที่ปรึกษาตลอดเวลาอยู่เสมอ” คัลลาหานอธิบาย

“ในเวลากลางวัน เราเรียกที่ปรึกษา CL แล้วถ้าคุณเดินเข้าแล้วต้องการเจอคนอย่างด่วน เราเรียกที่ปรึกษาคนนี้มา เค้าว่างตลอดเพราะเค้าไม่มีการนัดเวลา แต่ถ้าคุณเข้ามาในตอนกลางคืนและเค้าไม่อยู่แต่เราแนะนำให้หาที่ปรึกษา เราสามารถเรียกเค้าให้เข้ามาหาได้” คัลลาหานกล่าวต่อ